מחלקות ותאגידים

ועדת הנחות

ועדת הנחות (14/03/2019 15:37)

חברי הועדה:

רפי דיין (מורשת)
עיסאם סואעד (ראס אל עין)
נורית צ'סניק שקד (לוטם)
מוסא מוחמד עוואד (כמאנה)
עו"ד קובי קורין - יועץ משפטי
אלון זלצמן - מנהל הגזברות והארנונה
שרון סודרי - מנהלת אגף רווחה וקהילה
יעל הורוביץ - מרכזת חיובים והנחות
 

תפקיד הועדה:

טיפול במתן הנחות בנושאי ארנונה וחינוך.
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית