ועדת משנה לתוכניות בנייה

ועדת משנה לתוכניות בניה (14/03/2019 16:26)

חברי הועדה:

דני עברי – יו"ר - ראש המועצה
אחמד עלי סואעד - סגן ומ"מ ראש המועצה
רותי גולדנברג (רקפת)
איציק ג'רסי (שכניה)
יהודית אוליקר (יובלים)
אורה זיגלמן (עצמון)
רותי יהודה (שורשים)
דודו מנור (טלאל)
גיל בר זוהר (מנוף)
מחומד אבו דעוף (דמיידה)
לאוניד מליקין - מהנדס המועצה והוועדה המקומית
תומר לוין - מנהל אגף הנדסה, אחזקה ותשתיות
 

תפקיד הועדה: 

מוקמת עפ"י סעיף 18 לחוק התכנון והבניה וממונה על קיום ואכיפת חוק התכנון והבניה במרחב התכנון שלה. כל תפקידי הועדה המקומית הוקנו לה. עוסקת באישור תכניות מתאר/מפורטות. עוסקת ברישוי ופיקוח על הבניה.

 

ישיבות הועדה

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית