ועדה חקלאית

ועדה חקלאית (14/03/2019 15:10)

חברי הועדה:

דוד מטק (נציג מועצה)
חוסין נעים (ערב אל נעים)
אריאל עוזיאל (יודפת)
טל חכים דרומי (פלך)
עמיר שנאן (אשבל)
 

תפקיד הועדה: 

לטפל בעניינים החקלאיים של המועצה ושל תחום המועצה.
 

פרוטוקולים

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית