ועדה לשימור אתרים

ועדה לשימור אתרים (14/03/2019 15:25)

חברי הועדה:

אמיר בורשטיין (כמון)
גל חכים (צורית)
דנה ראובנס (מכמנים)
 
 

תפקיד הועדה:

דיון בשימור אתרים בעלי ערך היסטורי, תרבותי וארכיטקטוני. דיון בפרויקטים הנבנים באתרי שימור.
 
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית