מחלקות ותאגידים

ועדת הנצחה

ועדת הנצחה (14/03/2019 15:45)

חברי הועדה:

יעל רייך 
יהודית סלע
רפי גברט
עמית שוהם 
שייקה פרנקו 
מירב בן-דע - מנכ"לית המועצה
תומר לוין - מנהל אגף הנדסה, אחזקה ותשתיות
נועה צוק  - מנהלת אגף חינוך
אמיר הרפז  - מנהל בי"ס העל יסודי משגב
 

תפקיד הועדה:

יזום ותכנון דרכי הנצחה
חיבור הקהילה  להורים השכולים
 

 

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית