מחלקות ותאגידים

ועדת הקצאות

ועדת הקצאות (14/03/2019 15:42)

חברי הועדה:

מירב בן-דע – מנכ"לית המועצה - יו"ר
שאול אשואל - מנהל אגף הכספים וגזבר
עו"ד קובי קורין - יועץ משפטי
 
 
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית