הועד המנהל- עמותת משגב הגליל

הועד המנהל - עמותת משגב הגליל (19/06/2019 10:41)

חברי הועד המנהל:

אילן מאייר - יו"ר העמותה 
משה חזות - נציג החברה למתנ"סים
יהודה גולדשטיין - נציג החברה למתנ"סים
גילה אלבאום - נציגת ציבור
דנה ראובנס - נציגת ציבור
עלי סואעד - נציג ציבור
יובל ברזילי - נציג ציבור
מיכאל עובדיה - נציג ציבור
אורן ג'וליאן - נציג ציבור
רותי מרגלית - נציגת הרשות
יוסי ישראלי - מבקר פנים – הנהלת העמותה
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית