העמותה לקידום הספורט משגב

הועד המנהל - העמותה לקידום הספורט (19/06/2019 10:42)

חברי העמותה:

ניר ברעם - יו"ר העמותה 
אילן מאייר - עוזר ראש רשות לחינוך ובינוי קהילתי
יהודה גולדשטיין - נציג החב' למתנ"סים
גילה אלבאום - נציגת ציבור
אסף אברהמי - נציג ציבור
יובל ברזילי - נציג ציבור
אלי שובי - נציג ציבור
 
 
 
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית