ביקורת ופניות הציבור

ביקורת ופניות הציבור (06/05/2019 17:51)
הוועדה לענייני ביקורת של המועצה:
 
חברי הוועדה:
אבי גרבובסקי (הררית)  Avig0799@gmail.com
יהודית סלע (קורנית)     yuditsela@gmail.com          
אסתר פרץ (כישור)         archiyon@neto.net.il
 
 
כתובת למשלוח מכתבים:
הוועדה לענייני ביקורת
מועצה אזורית משגב
ד.נ. משגב 20179
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית