מיפוי בית ספר לבון

מיפוי בית ספר לבון (03/01/2018 11:27)
מיפוי בית ספר לבון

אנו שמחים לבשר לכם על פתיחתו של בי"ס לבון כבר בשנה"ל הקרובה. בית הספר הזמני יפעל בישוב הר חלוץ. 


בית הספר ייפתח במתכונת חד שכבתית – כיתה א' בלבד, ומתוכנן לעבור בשנה שלאחר מכן למקום הקבע בלבון.


 אנו נמצאים כעת לקראת מכרז לבניית בית הספר היסודי בלבון, וזאת אחרי שקיבלנו את אישורי משרד החינוך לתכנון החדשני במסגרת בתי ספר המותאמים למאה ה-21. בקרוב נפרסם את המכרז לבניית בית הספר ונצא לדרך לבנייתו.


בהמלצת וועדת המיפוי ואישור המליאה מופו  היישובים: לבון, הר חלוץ, תובל, כמון ומורן לבית הספר החדש.


החלטנו לפתוח את בי"ס לבון כבר בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ט) כדי להתחיל את התהליך החינוכי. ביה"ס יוקם במבנה זמני, שיותאם לכך, בהר חלוץ. בשנת הלימודים הקרובה יפתחו בהר חלוץ שתי כיתות א'. אנו מתכננים שבשנת הלימודים שאחריה (תש"פ) התלמידים יעברו למשכן הקבע בלבון. באותו זמן ובתיאום עם ההורים נחליט אילו מחזורים יעברו לבית הספר בלבון, כאשר האפשרויות שביה"ס החדש (הצומח) יתחיל מכיתות א'-ב' או א'-ג'.


 אנו מודים להר חלוץ שהעמיד לרשות בית הספר את מבנה מועדון הנוער, ובכך אפשר את פתיחתו בשנה הקרובה.
 

פרוטוקולים

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית