רישוי עסקים

רישוי עסקים (21/11/2018 09:39)

אחריות

  • פיקוח על העסקים
  • סיוע לעסקים בתהליך הוצאת הרשיונות.

יעוד:

לאפשר לכל העסקים לפעול תוך שמירה על חוק רישוי עסקים ובהליך רישוי תקין.

 

מטרה:

קיום מטרות ודרישות רישוי עסקים ותקנותיו עד להוצאת רישיון עסק, ביעילות ובהליך אפקטיבי, תוך מתן שירות איכותי .

 

מטרות חוק רישוי עסקים:

 

רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

הרישיון בא להבטיח, בין השאר:

  • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. 
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  • בטיחות האנשים אשר עובדים בעסק או בסביבתו.
  • שמירה על בריאות הציבור , תוך שמירה על תנאי תברואה לרבות מניעת העברת מחלות מבעלי חיים. 
  • קיום דיני תכנון ובנייה וכבאות. 
  • שמירה על חוק התכנון והבנייה.

 

 לצורך טיפול נאות של מח' רישוי עסקים במועצה, יש לעיין בנוהל תהליך הוצאת רישיון עסק.

 

קבלת קהל באגף קיימות -  רישוי עסקים  מתקיימת במועצה בכל ימות השבוע.

מומלץ לתאם מראש.

טלפון: 04-9902317

 

עובדי אגף קיימות - רישוי עסקים עומדים לרשותך ויעשו כל מאמץ על מנת להקל עליך בקבלת רישיון עסק מוקדם ככל האפשר.

מנהל האגף - גלעד אוסטרובסקי - gilad@misgav.org.il

אחראית רישוי עסקים - מירי פרחי - miri@misgav.org.il

רכז איכות סביבה - צור אבלס - tzur@misgav.org.il

פיקוח וטרינרי - דר' אורית שריר - orits@misgav.org.il

 

 

להורדת טופס בקשה לרישיון עסק לחץ כאן

נספחים נוספים שיש לצרף לבקשה - לחץ כאן

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית