שינויים בלוחות הזמנים של הסעות תלמידי/ות משגב

מחלקת שירות וקשרי תושבים (17/06/2019 16:55)

שלום רב,

מצורפים לוחות זמנים מעודכנים לאיסוף תלמידים/ות במשגב.

שימו לב- קיימים שינויים למגזר הבדואי ולמגזר היהודי.

 

לוח מעודכן זמני הסעות מגזר יהודי תשעט

 

לוח מעודכן זמני הסעות מגזר בדואי תשעט

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית