מקור השם משגב

שמה של המועצה האזורית משגב מנציח משפט מספרו של יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלאביוס), 'תולדות מלחמת היהודים', פרק 7 (כיבוש יודפת):
ואספסינוס גמר לעלות על יודפת להשחיתה, בשמעו כי נמלטו לתוכה רבים מאויביו ובדעתו כי המקום הוא משגב חזק לבני הגליל. הוא שלח לפניו חיל רגלים ורוכבים לישר את הדרך העולה שמה, כי הייתה דרך מלאה אבנים וקשה היה ללכת ברגל ורוכבי הסוסים לא יכלו לעבור בה כלל. מקץ ארבעה ימים כלו האנשים את עבודתם ובקעו מסלה רחבה למעבר אנשי-הצבא. וביום החמישי, בעשרים ואחד לחדש ארטמיסיוס (אייר) (שנת ג"א תתכ"ז - 67 למניין הנהוג), מהר יוסף לבוא מטבריה אל יודפת ולחזק את לב היהודים אשר נפל עליהם. ואחד הפליטים הנופלים אל הרומאים הביא לאספסינוס את הבשורה הטובה, כי בא האיש הזה אל המבצר, ועל-כן החיש אספסינוס ועלה להלחם בעיר, כי אמר בלבו להכניע את כל ארץ יהודה בכבשו את המבצר הזה, אם יעלה בידו לתפוש את יוסף בכפו. הוא שמח לבשורה הזאת כמוצא אשר רב, בהאמינו, כי בגזרת האלוהים נפל האיש הזה-אשר נחשב לגדול בחכמתו מכל שונאיו- בפחת אשר כרה לו בידיו, - ומיד שלח אלף רוכבים תחת פקדת פלצידוס ושר-העשרה איבוטיוס, איש גיבור-חיל וחכם-לב, וצווה אותם לסגור על העיר, פן ימלט יוסף ממנה.
יודפת העתיקה נמצאת בסמוך ליישוב יודפת, שנוסד בשנת 1960 והוא הותיק ביישובי המועצה.
ציטוט מספרו של יוסף בן מתיתיהו (יספוס פלאביוס) מתאר את העיר והדרכים אליה: 
 ספר ג' פרק ז' פסקאות ז-ח: 
תרגום חדש (עמ' 328):
יודפת יושבת כמעט כולה על מצוק תלול; משלושת עבריה היא מוקפת נקיקים כה עמוקים, עד כי עיני המביט כלפי מטה כושלות ואינן מצליחות לראות את תחתיתם; הגישה ליודפת אפשרית מצפון בלבד, שם היא בנויה על צלע משופעת בשיפולי ההר. 
כאשר ביצר יוספוס את יודפת הוא הקיף גם את הצלע הזאת בחומה, כדי למנוע מן האויב לכבוש את רכס ההר החולש על העיר.
בהיותה מוקפת הרים מוסתרת יודפת מעיני הקרב אליה עד הגיעו לעיר. כזה היה מיקומה המבוצר של יודפת. 
בעודו מתמודד עם טבע המקום ועם רוח הקרב הנועזת של היהודים גמר אספסיאנוס בדעתו להדק את המצור על העיר ביתר שאת; הוא קרא למפקדי חילותיו וטיכס אתם עצה על דרכי ההתקפה.
הוחלט לשפוך סוללה במקום שממנו אפשר להתקרב אל החומה, והצבא כולו נשלח לאסוף חומר לשפיכת הסוללה; העצים על ההרים שסביב העיר נכרתו, ונאספו גם אבנים גדולות למכביר.
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית