תמיכה למוסדות ציבור

מסמכים לתמיכות - שנת 2019:

פרוטוקול תבחינים לתמיכות לשנת 2019

 

בקשות לתמיכה מתקציב המועצה לשנת 2019

 

טופס לבקשת תמיכה

 

אישורים שיש לצרף

 

כתב הסכמה לקבלת פרטים על חשבון הבנק

 

כתב התחיבות לקבלת תמיכה כספית מהרשות

 

 

מקבלי תמיכות לשנת 2019:

העמותה לקידום הספורט 
מרחבים – עמותה לגיל השלישי במשגב
עמותת אתגרים

פורום נשים כרמיאל משגב

פעמונים ארגון חסד

 

מקבלי תמיכות לשנת 2018:

העמותה לקידום הספורט 
מרחבים – עמותה לגיל השלישי במשגב
עמותת אתגרים

פורום נשים כרמיאל משגב

 

מקבלי תמיכות לשנת 2017:

העמותה לקידום הספורט 
מרחבים – עמותה לגיל השלישי במשגב
עמותת אתגרים
 

 

מקבלי תמיכות לשנת 2016:

העמותה לקידום הספורט
הצפונים - קבוצת סופטבול הגליל
מרחבים - עמותה לגיל השלישי במשגב
הסביבה - אגודה ישראלית לשמירת הסביבה
זק"א - איתור, חילוץ והצלה
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית