בטיחות

(17/03/2019 16:41)
 
אגף הביטחון  אחראי על כל נושא הבטיחות במיתקני המועצה, בשטחים הציבוריים ובמוסדות החינוך.
 
האגף נושא באחריות משותפת עם הישובים לנושאי הבטיחות בישובים עצמם.
במסגרת זו מבצע האגף את הבדיקות והביקורות הנדרשות על פי החוק ופועל למען סביבה בטוחה לתלמידים  לתושבים.
 
האגף מפעיל ממונה בטיחות בעבודה על פי נוהלי משרד העבודה ובהתאם לחוק.
 
קובץ נהלי בטיחות בעבודה לחץ כאן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מסמכים מצורפים להודעה זו:

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית