הבטחת הבטיחות בקייטנות

(02/04/2016 12:04)

הבטחת הבטיחות במפעלי הקיץ (קייטנות)

 
הרשויות המקומיות, המתנ"סים וגופים פרטיים שונים מקימים מפעלים מגוונים של קייטנות, שמטרתם להעסיק ילדים בכל הגילים במהלך חופשת הקיץ. במקביל לכך התודעה בחברה 
 
הישראלית בכל הנוגע לביטחונם של הילדים ולשלומם הולכת וגוברת. לאור זאת הדרישה לשמירה על בטיחות הילדים הפכה לאחת מאמות המידה הבסיסיות לאיכות הפעילות בקייטנות .
 
מנהלי הקייטנות הם אלו שאחראים על ביטחונם ושלומם של הילדים במהלך כל הפעילות. מסמך זה בא להאיר ולהדגיש בפני מנהלי הקייטנות את תפקידם ואחריותם. 
 

עיקרי הסיכונים בקייטנות:

 
א. עלייה וירידה של ילדים קטנים מהסעות וחציית כבישים לבד, ללא ליווי.
 
ב. פעילות רחצה בבריכה, בים, ובפארק מים.
 
ג. קרבה וגישה ישירה של ילדים לכביש סואן.
 
ד. מתקני משחק וספורט לקויים.
 
ה. דלתות שאינן מוגנות כנדרש ועלולות למחוץ את אצבעות הילדים.
 
ו. מדרגות ללא מעקות.
 
ז. מתקנים סניטריים שאינם מתוחזקים ואינם עומדים בדרישות משרד הבריאות.
 
ח. משחקים מסוכנים שלא נעשתה חשיבה בטיחותית לגביהם ולא נשקלו ונותחו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית