רשימת בתי הספר במשגב

(06/04/2016 19:21)


אורט מקיף סלאמה

בית ספר גליל - יהודי-ערבי

בית ספר עודד

זיו-כישורית

יסודי משגב

יסודי הר גילון

יסודי מורשת

יסודי סלאמה

יסודי כמאנה

יסודי הר שכניה

קמפוס משגב

תבנית החינוך המוזהב

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית