קצין ביקור סדיר

(18/04/2018 08:23)
קצין ביקור סדיר
קצינת ביקור סדיר מגזר יהודי : פנינה ורסנו (גן ויסודי)
טל: 04-9902070
פקס: 04-9902363
 
קצינת ביקור סדיר מגזר יהודי : יעל קורן (חטיבה ועל יסודי)
טל: 04-6986500
פקס: 04-9902363
 
 קצינת ביקור סדיר מגזר בדואי: ספאא ח'טיב
טל: 04-9902031
פקס: 04-9902363
 כל ילד באשר הוא זכאי ללמוד במערכת החינוך שתיתן מענה לצרכיו ויכולותיו יחד עם זאת יש חשיבות רבה שהילד ילמד במסגרת הקהילה בה הוא חי בהסתייגות אחת  שלא פעם  ידינו כבולות  ואין לנו  מענה לילד בקהילה.
 אנו רואות חשיבות רבה לטפוח הפרט בקהילה ורואות  לנגד עניינו את טובת הילד, רצונותיו ורצון ההורים.
אנו מסייעות בכל דרך אפשרית:
תמיכה רגשית.
ליווי הורים וילדים בהכרת מסגרות חינוך שונות.

 יעדים:

*ללוות את מסע החינוך של כל תלמיד מטופל עד קו הגמר, ולהביאו לידי כך שיסיים מסלול לימודי חינוכי אשר בעזרתו יוכל לרכוש תפקיד הולם ולהשתלב בצורה תקינה ומכובדת בצבא, בשוק העבודה והחברה.
 *צמצום נשירה, בקרה ודיווח על נשירה גלויה וסמויה.
 *החזרת תלמידים נושרים למעגל הלימודים ולתפקוד תקין במוסדות החינוך.
 *קיום פעולות שיקומיות לאוכלוסיות נזקקות.
 *הגברת מעורבות גורמי החינוך וגורמי טיפול שונים במניעת נשירה וטיפול בתלמידים נושרים
 *רמת בית הספר, היישוב, המחוז, המשרד.
 
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית