פרויקט המליון והשבחה

(30/04/2019 16:12)
כספי "פרויקט המיליון" בנויים מתקציבי הפיתוח של המועצה המתחדשים מידי שנה. 
כספי הפתוח ("פרויקט המיליון"), מתוקצבים לישובים על פי גודלם בהתאם להחלטות המליאה מידי שנה.
 
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית