תשתיות ציבוריות ונהלים

(07/07/2019 15:54)

תשתיות ציבוריות בישובים - נהלים וטפסים

 
התשתיות הציבוריות בשכונות החדשות בישובים מתבצעות ע"י הישובים, בפיקוח-על ומעורבות מלאה של אגף ההנדסה לכל אורך הביצוע.
מעורבות נציגי ההנדסה במהלך התכנון והביצוע חיונית לצורך קבלת תשתיות ציבוריות (כבישים, תאורה, שבילים, מערכות ניקוז ומים וכו'), ברמה הגבוהה ביותר.
להלן נהלים אשר גובשו ע"י האגף ואשר הופצו לישובים לשימוש שוטף 
במהלך בניית התשתיות הציבוריות בשכונות החדשות בישובים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

טפסים נדרשים לקבלת אישור לטופס 4 

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית