חזון

(06/06/2018 10:29)


 

חזון האגף

  • אגף הנדסה ,אחזקה ותשתיות יהיה מעורב בקביעת מדיניות לפיתוח אסטרטגי מתוך שיתוף פעולה עם כלל מחלקות המועצה.
  • יהווה עמוד תווך בתכנון ,פיתוח וביצוע תשתיות המעודדות קיימות, כבוד לקהילות וקידום רב דוריות בישובים.
  • ייצור שיתופי פעולה עם רשיוית שכנות להובלת פרויקטים אזוריים משותפים לקידום ההשתלבות במארג החיים הגלילי.
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית