קישור והנחיות לועדים מקומיים

(02/03/2017 12:09)
על פי הנחיות משרד הפנים , ועד מקומי חייב להגיש את התקציב השנתי (החל מ-2012) ואת הדו"ח הכספי (החל מ-2011)  בקובץ שנמצא באתר של משרד הפנים.
התקציב יוכן ע"י הועד, ויועבר לאישור המועצה, הן בקובץ אקסל והן נייר חתום ע"י יו"ר הועד.
הדו"ח הכספי יוכן ע"י רואה החשבון של הועד, ויוגש כדו"ח חתום ע"י רואה החשבון ויו"ר הועד למועצה.
מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים, לדף בו נמצאים הקבצים המעודכנים והנחיות משרד הפנים.
 
 
 
 
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית