מכרזי כ"א

(19/03/2019 19:46)


מכרזי כ"א

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: מנהל/ת יחידת רכש ואספקה

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: מנהל/ת היחידה לקידום נוער

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: עובד/ת גזברות-מרכז/ת ארנונה, גביה ואכיפה

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: מזכיר/ה ללשכת ראש המועצה

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית