מודעות דרושים

(20/03/2019 12:58)


מודעות דרושים

למועצה אזורית משגב דרושים/ות במיידי: מזכירים/ות למילוי מקום

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: עובד/ת תברואה - נהג משאית לאגף קיימות וסביבה - ממלא/ת מקום

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: ממלא/ת מקום מנהל/ת מרכז השכלה – קידום נוער בסיכון

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית