פורום מזכירים / גזברים

(07/11/2016 11:24)
אבטליון רונית יקוטי
אשבל תומר עבודי
אשחר
איתן גולדשמיט
גילון

אמיר רומנו

דמיידה
חיים ריס
אשרף חוג'יראת
הררית יהודה ענתבי
הר חלוץ אמיר רומנו
חוסנייה עבד סאוועד
חרשים נעמה לוי
טל-אל ארנה דיין
יובלים לימור אברהם
יחד יוסי אוביץ
יודפת גילה ורדי
יעד ליגל כתר פומר
כישור ישראל אשל
כמאנה חליל סאוועד
כמון קרן ארנון
לבון חגית בסל
לוטם ניר שנק
מורן
אסתר קלדס
מורשת ג'ודי שטרן
מכמנים עמית רובין
מנוף ערן הספל
מצפה אבי"ב אשר סוסקו
סלמה מוניר סואעד
ערב אל נעים נימר נעים
פלך טל חכים
מעלה צביה
רות בן-יעקב
צורית יוסי דולב
קורנית ניר שנק
ראס אל עין קאסם ענן סואעד
רקפת גיל צ'מקה
עצמון שלומי אקריש
שורשים רותי יהודה
שכניה איציק ג'רסי
תובל דרור לוי

 

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית