מיחזור ותברואה

(28/11/2018 15:46)
האגף פועל לאורו של חזון "אפס פסולת" , במסגרת זו מתבצע מאמץ מתמשך לאיתור פתרונות קצה לחומרי גלם שניתן להפריד אותם מזרם הפסולת. 
 
משגב מיישמת פרויקט הפרדה ליבש רטוב שמשמעותו הפרדת החומר האורגני בכל בתי התושבים בכל הישובים, וטיפול בקומפוסטציה ביתית או אזורית.
האגף מטפל בכל נושאי התברואה הקלאסיים בשיטות מתקדמות וסביבתיות.
 


נתוני מיחזור

מניעת מזיקים

מידע אודות הקומפוסטר

הנחיות להפרדה למיחזור

עלון הסברה לכתומים

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית