פינוי פסולת בניין

(17/02/2019 15:24)
פסולת בנייה היא פסולת הנוצרת בפעילות בנייה והריסה: חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים. 
האחריות לפינוי פסולת הבנייה חלה על יוזם הבניה, ועל המחזיק בהיתר הבניה. את הפסולת יש לפנות לאתרי מיחזור או הטמנה המאושרים לסוג פסולת זה בלבד. ניתן לפנות את הפסולת באמצעות כלי אצירה יעודיים המונחים סמוך לאתר הבנייה או באמצעי אחר כגון הובלה במשאיות. מומלץ לקבל ממוביל הפסולת אישור כניסה לאתר המאושר. 
 
רשימת אתרי פסולת בניין מאושרים במחוז צפון ובאזור (מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה): 
 

רשימת אתרי הטמנה ומיחזור לפסולת בניין, מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה

 

רשימת קבלנים לפינוי פסולת בניין באמצעות מכולות:
1. ח'אזן ניקולא - 050-5696343 
2. חזי נג'אתי - 050-5470577 
3. מומו אשקר - 050-5264521 
4. איימן כיואן - 050-6879648 
5. רם-סע כרמיאל 04-9888071 
6. אורוז שרותים -04-8770065 
7. משה יקוטי - 052-4201933 
 
רשימה זו אינה מהווה המלצה על מי מהנכללים בה ומיועדת לצורך מידע בלבד. כדאי לקבל מספר הצעות מחיר. 
 
 
עדכון - פברואר 2019
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית