טורבינות רוח במשגב

(02/11/2017 11:56)

ממשלת ישראל החליטה לקדם תכניות לטורבינות רוח כחלק מן המאמץ להגביר את חלקה של האנרגיה המתחדשת במטרה לצמצם זיהום זיהום סביבתי ולגוון את מקורות האנרגיה.

 

ועדה בינמשרדית שהקימה הממשלה איתרה שטחים המיועדים להקמת טורבינות, כאשר מתחם מרכזי נמצא במרחב כסרא – תפן – לבון.  באזור זה, שחלקים גדולים שלו מוגדרים כבעלי רגישות נופית גבוהה, הוגשו למעלה מעשר תכניות ובהן כ – 200 טורבינות, רבות בגובה של 180 מטר.

 

המועצה נדרשה להתייחס לסוגיה זו מתוך הבנת הצורך הלאומי יחד עם קשב לדאגת התושבים המודאגים מההשלכות הבריאותיות, ולא פחות מכך מתוך אחריות לנוף הייחודי ולערכי הטבע והסביבה הנמצאים במרחב זה.

 

לצורך כך, המועצה ניסחה את עמדתה והעבירה אותה לכלל בעלי העניין ובמיוחד למשרד האנרגיה ולועדה המחוזית צפון. המועצה איננה מתנגדת להקמת הטורבינות אך טוענת שאין להקים טורבינות בסמיכות לישובים וכן שמרחב כסרא, בהיותו רגיש ביותר, לא יכול לספוג עומס תשתיתי שיהווה פגיעה נופית משמעותית והיא מצביעה על חוסר הודאות והדאגה מן ההשלכות הבריאותיות.

 

בנוסף, המועצה יזמה עבודה מקצועית ובה תאור מפורט של מרחב כסרא – לבון והמלצות ממוקדות להקטנת המפגעים ולציון אזורים בהם מומלץ לא להקים כלל טורבינות בשל מאפייני השטח, רגישותו וקרבתו לישובים.

 

נייר עמדה של המועצה

 

מסמך הצגה לדיון בוועדה המחוזית 

 

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו:

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית