ילד ונוער

(19/11/2018 13:25)

מידע אודות ילד ונוער    

תחום ילד ונוער

ילדים ובני נוער הם העתיד שלנו. הדרך בה הם גדלים ומתפתחים מעצבת את אישיותם הבוגרת.
ילדים ובני נוער רבים מצויים במצבי סיכון ומצוקה, כאשר חלק ממצבי הסיכון באים לביטוי בניתוק ממסגרות נורמטיביות. מצבים אלה פוגעים ביכולת הילדים ובני הנוער לממש את זכויותיהם הבסיסיות לביטחון, הגנה וכבוד. מדובר ברצף של מצבי סיכון שונים, הדורשים התאמה של מענים שונים ומגוונים. 
מצבים אלה, נובעים בין השאר, מהתמודדות עם קשיים כלכליים, מחלה או מוות של אחד ההורים, קשיים לימודיים, או שונות חברתית ובאים לביטוי מקשיים בתפקוד ועד לסטייה חברתית.

משרד הרווחה, מסייע לילדים ונוער במצבי מצוקה וסיכון אלה:

המצויים בסכנה ישירה ומיידית, החשופים להתעללות או לאלימות הסובלים מהפרעות התנהגות או בעיות נפשיות המצויים במצב של הזנחה מצד האחראים עליהם החיים בנסיבות היכולות לגרום סיכון: משבר גירושין, אבטלה, עליה, מחלות, מוות של אחד ההורים או פגם במסוגלות של האחראי למלא את חובותיו כלפיו. הפוגעים בעצמם או בזולת. אשר עברו על החוק או מצויים בסכנה לעשות כך. 
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה אזורית משגב פועלת לאיתור ילדים ובני נוער הנמצאים במצבי סכנה ופועלת עם הגורמים הרלוונטיים בניסיון לקדם את מצבם, כל זאת תוך שיתוף פעולה עם המשפחה.

 ועדות לתאום ותכנון טיפול

ועדות אלו מתקיימות לאורך השנה ומהוות מסגרת לדיון רב שירותי ורב מקצועי. 
הדיון בועדה הנו לצורך אבחון וקבלת החלטות לגבי תוכניות טיפול בילדים הזקוקים להתערבות אינטנסיבית של שירותי הרווחה. 
הועדות פועלות בהתאם למדיניות משרד הרווחה התומכת בהשארת הילד בביתו ובמציאת מענים בתוך הקהילה לסייע למשפחה לגדל את ילדיה.
 

עובדות סוציאליות לחוק הנוער טיפול והשגחה   

חובת המדינה לסייע ולהגן על ילדים ובני נוער המצויים בסכנה שנגרמה בין אם על ידי סביבתם, או מי מסביבתם או עקב סיכון עצמי גבוה. 
רצוי שכל פעולת סיוע והגנה לילדים ובני נוער בסיכון, תהיינה בשותפות עם המשפחות וילדיהן. עם זאת, יש מצבי סכנה המחייבים התערבות חירום שמטרתה הגנה על הילדים ע"י עובד סוציאלי לחוק הנוער, מתוקף החוק ובתי המשפט. 
עו"ס לחוק הנוער, הנו עובד סוציאלי כשיר, אשר החוק הקנה לו סמכויות התערבות. עו"ס חוק הנוער הוא עובד ציבור הממלא תפקיד אשר הוטל עליו על פי דין כדי לשמור על הקטין ולדאוג לשלומו.
עובדים סוציאליים לחוק הנוער במשגב: 
סמאח אבו-יונס ורביע שאהין.

חובת דיווח

 במקרה של חשד לפגיעה בקטין קיימת, על פי חוק, חובת דיווח לעובד סוציאלי לחוק הנוער או למשטרה:
 " היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב, נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי לחוק הנוער או למשטרה. העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שלושה חודשים" (מתוך חוק העונשין, תיקון 26 - 1989). 
 הפניה לעו"ס חוק הנוער בשעות העבודה המקובלות (א'-ה' 16:00-8:00) לטלפון המחלקה לשירותים חברתיים 9902332 או לטלפונים הניידים של העובדות הסוציאליות.
לאחר שעות העבודה, העו"ס לחוק הנוער פועלות על פי כוננות למענה במקרי חירום לפי החלוקה הבאה:
 החל מה - 1  בחודש ועד ל 15 בחודש - סמאח אבו-יונס 052-981277
 החל מה 16 בחודש ועד ל 31 בחודש -רביע שאהין 050-4422617

 עבודה עם בתי ספר:

 על מנת לקדם את הטיפול בילדים, בני הנוער ומשפחותיהם נמצאים העובדים הסוציאליים בקשר שוטף ועקבי עם מערכות החינוך. כל עובד סוציאלי נמצא בקשר עם בית ספר הנמצא באזור אחריותו:
בית ספר מורשת - שירה לפידות
בית ספר יסודי משגב - רוית מלניק
בית ספר הר שכניה - יעל עומר
בית ספר הר גילון-יעל כפיר
בית ספר גליל-נירית אבן שדה
בית ספר על יסודי משגב-פארלי לולקו
בית ספר יסודי סלאמה - ד'אקר סוואעד
בית ספר יסודי כאמנה - סאמח אבו יונס
בית ספר על יסודי סלאמה-רביע שאהין
 


מועדוניות רווחה - במגזר הבדואי

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית