עבודה קהילתית

(22/05/2017 10:46)
 
"בחזרה לדרך המלך"   
  

 תוכנית העצמה כלכלית "בחזרה לדרך המלך" יוצאת לדרך

 בערב יום ה' 19 יולי 2007 התקיים מפגש חשיפה לתוכנית "בחזרה לדרך המלך". מדובר בתוכנית המיועדת להקנות למשתתפים עזרה בניהול כלכלי של משק הבית. התוכנית מופעלת על ידי מתנדבים בשיתוף המח' לשירותים חברתיים והיח' להתנדבות של מ. א. משגב. 
 בשעה 18:00 התכנסנו באשכול הפיס כ- 16 משפחות, 20 מלווים מתנדבים מהקהילה וחברים שותפי צוות ההיגוי. לאחר פתיחה קצרה בה הוסבר למשתתפים על התוכנית, ניתנה  הרצאה בנושא ניהול כלכלי של משק הבית, על ידי ליאת המבורגר מחברת "תות", החברה שתלווה את מתנדבי התוכנית במשך 3 חודשים. ההרצאה התמקדה באחריות שכל אחד מאתנו צריך לקחת כדי לקדם את עצמו למקום שיהיה לו טוב בחיים, עם מכוונות למצב הכלכלי של משק הבית שלו.
לאחר ההרצאה ביקשו רב המשפחות הנוכחות להירשם כמשתתפים בתוכנית.

 התוכנית תפעל בדרך הבאה:

צוות במח' לשירותים חברתיים ימיין בקשות ההצטרפות- התוכנית מיועדת ל- 10 משפחות בשלב זה.
לכל משפחה שתתקבל ייועדו 2 מלווים. החל מחודש אוקטובר 2007 יפגשו המלווים והמשפחות פעם בשבועיים למשך שעתיים לסדנא עם נציג חברת "תות".
לאחר מכן המלווים יישארו לעוד שעתיים של הדרכה  עם חברת "תות".
בחודש הראשון יכינו המלווים והמשפחות דוח על המצב הכלכלי של הבית באמצעות מילוי טפסים של הכנסות והוצאות. כל משפחה תשב עם איש כספים, גם הוא מתנדב מהקהילה , להכין תוכנית כלכלית לבית. במשך החודשיים שלאחר מכן המשפחות יובילו את השינויים בהתאם לתוכנית ההבראה הכלכלית שלהם. בין המפגשים עם "תות" המשפחות והמלווים יעבדו על "שעורי בית", מטלות לביצוע שיקבלו במפגשים,  בהתאם לתוכנית הכלכלית של המשפחה. לאחר שלושה חודשים  חברת תות תסיים את עבודתה בתוכנית, ובהמשך יתקיים שלב של תחזוקה למשך 9 חודשים. בשלב זה המלווים והמשפחות ייפגשו לפי הצורך, ובמקביל כל המשפחות והמלווים יפגשו פעם בחודש להעלאת שאלות, בירורים, בעיות והרצאות.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל כפיר מהמח' לשירותים חברתיים, מ. א. משגב, בטלפון 04-9902334 או בדוא"ל.
 
 

שירותים קהילתיים

תוכנית ליווי ישובים - תאור כללי   
  

רקע לפרויקט:

 מועצה אזורית משגב, בשיתוף החטיבה להתיישבות, מובילה תהליך מערכתי לחיזוק הקליטה ו"הרחבת היישובים" זאת מתוך הבנה שהצמיחה האזורית תלויה בחוסן החברתי והקהילתי של היישובים. 
במסגרת התהליך, הוכח גם קשר ישיר בין הישגי הקליטה ביישוב לבין איכות והחוסן הקהילתי בו. התהליך כולל סיוע לקליטה ביישובים לצד ביסוס תשתית קהילתית אזורית תומכת. 
התוכנית נבנית בשותפות עם תושבי היישוב, נקבעים נהלים ודפוסי עבודה המתאימים לשלבי הקליטה השונים. 
אוכלוסיית היעד: יישובי משגב ע"פ החלטה והמלצה של צוות בינוי קהילתי במועצה. כל יישוב רשאי להגיש בקשה להצטרף לתכנית.

 התוכנית תיושם בשני רובדי פעולה עיקריים:

ביסוס וחיזוק התשתית הקהילתית הקיימת. 
ביסוס וחיזוק מנגנוני השותפות עם התושבים החדשים הנקלטים.
 

שלבי התוכנית:

לימוד הפרופיל הקהילתי: מיפוי של כוחות ובלמים של הקהילה, לימוד הפוטנציאל והמשאבים הקיימים.
הקמת צוות מוביל בתוך היישוב והגדרת מטרות, יעדים כולל הגדרה ברורה של מדדי הצלחה. הצוות כולל חברי יישוב ותיקים וחברים חדשים שנמצאים בשלבי קליטה.
התאמת יועץ חיצוני, המומחה בתחומים ארגוניים-חברתיים-קהילתיים, לצורכי היישוב ומאפייניו.
עבודה עם ההנהגה היישובית כולל ועד הנהלה, מזכיר, מזכירה, ועדות משנה.
העבודה כוללת: חיזוק וביסוס דפוסי העבודה והמנגנונים הקיימים, שותפות תושבים, חיזוק הפעילים, חיזוק מנגנוני הקליטה, ביסוס דפוסי עזרה הדדית ביישוב וניהול משבר.
הערכה ובקרה בהתאם למדדים שהוגדרו.
 
 
 
 
 
 


שירותים קהילתיים

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית