פיתוח יישובים

(01/04/2016 19:25)
מטרת מחלקת פיתוח ישובים הינה קידום הקליטה בהיבט הפיזי והקהילתי.
המחלקה מקדמת תכנון, מעורבות בבניה בישובים, ליווי קהילתי, מענה מקצועי לועדי ישובים, עיסוק בשיווק יישובי משגב, סיוע בקידום הקמת תשתיות באמצעות החכ"ל וקידום הקליטה והסרת חסמים ופתרון בעיות.
 
 
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית