צוות הספריה

(01/09/2016 13:50)

צוות הספריה:

                                                             

רון ניסל מילר                                  

רון ניסל מילר - מנהל הספריה

04-9902022

ronn@misgav.org.il

 

ריקי פלוטניק

ריקי פלוטניק

04-9902068

sifriya1@misgav.org.il

 

נטע שלם מנחם

04-9902326

netasm@misgav.org.il

 

אלה קליגמן

04-9902326

sifriya1@misgav.org.il

 

יעל שחור

04-9902068

yaelha@misgav.org.il

 

אמנה מסרי - ספריית סלאמה

04-6044366

salame.sif@gmail.com

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית