נגישות הספריה

(01/09/2016 13:50)

שביל הנגשה לספריה מחנייה העליונה של קופ"ח כללית

 

עזרי הנגשה לטובת אוכלוסייה בעלת מוגבליות בספריה

אביזרי הנגשה לשימוש אוכלוסיית בעלי מוגבלויות בספריה אזורית משגב

 

 

 

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית