פארק תעשיות משגב

(19/06/2019 10:49)

פארק תעשיות משגב פארק תעשיות משגב

חברי הועדה:

דני עברי – ראש המועצה - יו"ר
אמיר בשן - נציג מליאה
יהודית אוליקר - נציגת מליאה
אורי אקרמן - נציג ציבור
מירב בן-דע - מנכ"לית
צור אבלס - רכז איכ"ס ותובע עירוני
 
 
 

תפקיד הועדה:

לקבוע את מדיניות החברה

לעקוב ולייעץ בתחומי הפעילות השונים של החברה.
להנחות את מנכ"ל החברה.
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית