משגב זכתה בפרס החינוך המחוזי לשנת תשע"ז ועולה לשלב הארצי

משגב זכתה בפרס משרד החינוך לשנת 2017 על הישגיה של מערכת החינוך ועל השקעה ייחודית בתחום זה.  משגב הציגה את  התנהלותה הכללית בתחום החינוך והתרבות וכן -  יזומות מקומיות ראויות לציון כגון -הקמת החממה הפדגוגית והקמת קמפוס משגב.
משגב הדגישה בפני וועדת השיפוט את הפעולות שהיא מבצעת לחיזוק מנהיגות חינוכית ופיתוח הון אנושי בערוצים  להתפתחות אישית ומקצועית, מתוך התפיסה שהצוותים החינוכיים מהווים את המשאב המרכזי ליצירת משמעות ועניין בתהליכי ההתחנכות וההוראה.  לדוגמא, החממה הפדגוגית- שהוקמה כמרכז להתפתחות, פיתוח והעשרה חינוכיים למערכת החינוך ולקהילה וכן בקמפוס משגב- המהווה מודל חינוכי ייחודי ומוקד עניין ומשיכה לרשויות רבות בארץ. בפרק של למידה והישגים הוצגו תוכניות הפועלות במשגב לקידום הוראה עתירת חשיבה והבנה, למידה ופיתוח דרכים חדשות לשימוש בכל מרחבי הלמידה, על פי המטרות המשתנות של החינוך במאה ה-21 והערכת התהליכים החינוכיים ופיתוח תפיסות המדגישות מגוון רחב יותר של מיומנויות וכישורים של הלומד, למידה עצמאית/ בצוותים/ מבוססת ידע ויוצרת ידע. תפיסות היוצרות עניין, סקרנות ומוטיבציה ללמידה הן אצל הלומדים והן אצל המלמדים.
נועה צוק -מנהלת אגף החינוך: "התפיסה החינוכית היא הכיוון והמצפן. היא עוצבה בתהליך ארוך ומשתף ובכך כוחה. היישום, בצעדים קטנים אבל בטוחים, עם האמון שכל מערכת תכוון את עצמה בקצב שלה, הוא המפתח להצלחה. הצוותים החינוכיים הם העושים במלאכה ביום יום ועל כל הערכתי ותודתי הרבה, להם ולשותפים במועצה ובמשרד החינוך."
רון שני – ראש המועצה: "בשנים האחרונות מיקדנו תשומת לב יוצאת דופן במערכת החינוך והשקנו שורת יוזמות ופרויקטים, שחלקם נושאים פירות כבר היום וחלקם יורגשו בשנים הבאות, שכן חינוך נבנה לטווחים ארוכים. הפרס המחוזי הוא תעודת כבוד והערכה לצוות החינוכי המצוין שלנו" 18.7.17
  

פרסומים נוספים - חדשות

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311|
פקס:04-9902315|
nirits@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית