בקולחי משגב לא שוקטים על השמרים

עמדות לכיבוי אש - קולחי משגב

במסגרת שיפור השירות בישובים ולאחר אירועי השריפה שהיו אשתקד, התקבלה החלטה בקולחי משגב, על הקמת עמדות למילוי כבאיות בכל יישובי המים שבתחומה, זאת בתיאום מול שירותי כבאות והצלה ומחלקת הביטחון במועצה.
בתום סיורים בישובים המקבלים שירותי מים מהחברה, אותרו 2 עמדות נגישות להידרנטים, תוך שימת דגש על כך שיהיו ספיקות גבוהות שישמשו בשעת חירום למילוי כבאיות.
כל העמדות סומנו בצבע בולט לעין, כך שבעת חירום יהיה קל לאתר אותן.
סמי ניסן, מנכ"ל קולחי משגב, מאמין בהיערכות מוקדמת של הישובים על מנת לתפקד ביעילות המירבית בזמן חירום. עבודות אלה מצטרפות לפרויקט שדרוג תשתיות המים והתאמתם לצורכי כיבוי אש בעלות של למעלה מ-8 מיליון שקלים, שהסתיים לפני כשנה ובוצע בכל יישובי המים. 
חברת קולחי משגב שמה לנגד עיניה את המוכנות היישובית לשריפות ובכלל זה את איכות ואמינות אספקת המים ללא פשרות וזאת תוך חשיבה חדשנית, יעילה ומקצועית.

27.9.17

פרסומים נוספים - חדשות

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311|
פקס:04-9902315|
nirits@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית