כביש אספלט ראשון בערב אל נעים

כביש בערב אל נעים

לראשונה ביישוב ערב אל נעים, וכחלק מהמהפך התכנוני שעובר היישוב – החלו בשבועות האחרונים בסלילת כבישי אספלט.
בערב אל נעים מתגוררים כ- 700 תושבים אשר חיו כ"פזורה" בדואית עד לשנת 1999. בשנה זו הכירה ממשלת ישראל בערב אל נעים כישוב מן המניין, אך הדרך למימוש ההחלטה ידעה תלאות רבות וממושכות .

תוכנית המתאר של הישוב אושרה בדצמבר 2010 ובמסגרתה הוסדרו 150 מגרשי מגורים, מגרשים למבני ציבור, שצ"פים, כבישים וכד'.
מיד עם אישורה של התוכנית החלה המועצה בעבודה אינטנסיבית לקדם תכנון מפורט ליישום התוכנית ולגייס תקציב בהיקף נרחב למימוש התוכנית, תוכנית מהפכנית בכל קנה מידה, שבה מוקם יישוב בדואי מסודר עם תשתיות מלאות בדיוק במיקום בו מתגוררים התושבים בפחונים עם דירי צאן וכד'.

בסוף שנת 2014 הצליחה המועצה להעביר החלטת ממשלה במסגרתה יקצו משרדי הממשלה השונים תקציבים משמעותיים לפיתוח הישוב בהיקף של עשרות מיליוני ₪ ממשרד התחבורה, משרד השיכון, משרד הבריאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הפנים וכד'.

המועצה קידמה את העבודות בשיתוף פעולה מלא עם יו"ר וועד הישוב והרכז המוניציפאלי של היישוב. השלבים לתחילת העבודות כללו הכשרת מתחמי מגורים זמניים אליהם העתיקו התושבים את פחוני המגורים, פריצת דרכים, התקנת תשתיות תת קרקעיות ומתן אפשרות לתושבים להקים את בתי הקבע על מגרשיהם.

בחודש האחרון נסללו הכבישים הראשונים בישוב, כל מי שביקר בישוב לפני מספר שנים יחוש במהפכה החיובית שהתרחשה במקום.
סלילת הכבישים הינה רגע היסטורי בהתפתחות הישוב ועוד יש עבודה רבה הן בהיבט הפיזי (הקמת גני ילדים, מבנה רב תכליתי, מגרש ספורט, כביש גישה, פיתוח שצ"פים השלמת תשתיות וכד') והן בהיבט החברתי להמשך פיתוח והשקעה בתושבים באמצעות אגף החינוך, האגף לשרותים חברתיים ויתר מחלקות המועצה. 24.4.18

פרסומים נוספים - חדשות

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311|
פקס:04-9902315|
nirits@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית