משגב מצדיעה לחיילי המילואים שלה

מועצת משגב החליטה לאמץ את התקנה החדשה של משרד הפנים, לפיה רשאית רשות מקומית לקבוע הנחה בשיעור של עד חמישה אחוזים מסכום הארנונה, על מחזיק בנכס שהוא חייל בשירות מילואים פעיל. ההחלטה הובאה לאישור המליאה ביום שני ה28.5.18 ואושרה פה אחד. גובה ההנחה שאושר – 5%.

על פי הערכות מתגוררים במשגב כ- 750 חיילי מילואים שיוכלו ליהנות מההנחה.

המועצה פנתה למשרד הביטחון על מנת לקבל את רשימת הזכאים להנחה זו. לכשתתקבל הרשימה, תעודכן ההנחה לזכאים החל מינואר 2018 והתושבים הזכאים לכך לא יידרשו להגיש בקשה פרטנית.

תושב הזכאי להנחה ושלא נכלל ברשימה ממשרד הביטחון, יוכל לפנות בכל עת לגזברות המועצה, באמצעות טופס הנחה המצוי באתר האינטרנט של המועצה, ובצירוף צילום "תעודת משרת מילואים פעיל".

פרסומים נוספים - חדשות

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311|
פקס:04-9902315|
nirits@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית