מועצה אזורית משגב מעניקה 70 מלגות לימודים לסטודנטים ההרשמה למלגות נמשכת עד התאריך 15/8/19!!

חדשות (06/08/2019 14:21)
פעילות מלגאים לצעירי משגב

במסגרת התכנית הייחודית, שמומנה על ידי המועצה, מפעל הפיס ופר"ח, יוענקו, זו השנה השלישית, מלגות  בסך 10,000 ₪, לסטודנטים ממשגב, שיקחו חלק בפרויקטים חברתיים-קהילתיים.

הפעילות החברתית בהיקף של 130 שעות תכלול: סיוע לתלמידים בבתי הספר במשגב, פעילות עם ותיקים ב"מרחבים", פעילות במסגרת מרכז צעירים, הכוללת יצירת מפגשים ושמירת קשר עם צעירי משגב הלומדים בערים השונות בארץ.

 

להלן התנאים לקבלת המלגה:

  • תושבי יישובי המועצה על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, בחמש שנים אחרונות.
  • לימודים במסלול אקדמי מוכר (מל"ג), לתואר ראשון (החל מהשנה הראשונה).
  • לימודים בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות.
  • לא לבצע פעילות חונכות דרך גורם אחר.
  • תינתן עדיפות לסטודנט אשר לא קיבל מהמועצה מלגה בעבר.
  • סטודנט אשר אינו מקבל מימון לשכ"ל מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה (שכ"ל אוניברסיטאי).
  • לאחר שירות צבאי או שירות לאומי/אזרחי.
  • סטודנטים שעומדים בקריטריונים יוזמנו לראיון אישי.

בקשות למלגה יש להגיש עד לתאריך 1/8/19 כולל.

טופס בקשה למלגה ניתן להוריד מאתר המועצה – מרכז צעירים, למלא ולהחזיר למייל yulia@misgav.org.il

למידע נוסף מוזמנים לפנות למרכז צעירים – 04-9902020

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית