לוח עומסים בריכה

(04/09/2019 15:45)

 

לוח עומסים ספטמבר 2019

בריכה מקורה

 

יום ב'

 

מסלול 6

מסלול 5

מסלול 4

מסלול 3

מסלול 2

מסלול 1

05:00-09:00

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

09:00-11:00

אירובי מים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

11:00-14:20

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

14:20-20:10

חופשי

מנויים

מנויים

אגודה

אגודה

אגודה

אגודה

20:10-22:00

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

 

יום ג'

 

מסלול 6

מסלול 5

מסלול 4

מסלול 3

מסלול 2

מסלול 1

05:00-11:00

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

11:00-14:20

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

14:20-20:10

חופשי

מנויים

מנויים

אגודה

אגודה

אגודה

אגודה

20:10-22:00

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

 

יום ד'

 

מסלול 6

מסלול 5

מסלול 4

מסלול 3

מסלול 2

מסלול 1

05:00-11:00

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

11:00-14:20

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

14:20-20:10

חופשי

מנויים

מנויים

אגודה

אגודה

אגודה

אגודה

20:10-21:15

חופשי

מנויים

מנויים

מסטרס

מסטרס

מסטרס

מסטרס

21:15-22:00

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

 

יום ה'

 

מסלול 6

מסלול 5

מסלול 4

מסלול 3

מסלול 2

מסלול 1

05:00-09:00

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

09:00-12:30

אירובי מים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

12:30-14:20

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

14:20-20:10

חופשי + היד

מנויים

מנויים

אגודה

אגודה

אגודה

אגודה

20:10-22:00

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

 

יום ו'

 

מסלול 6

מסלול 5

מסלול 4

מסלול 3

מסלול 2

מסלול 1

06:00-09:00

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

09:00-12:00

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

12:00-14:00

חופשי

מנויים

מנויים

אגודה

אגודה

אגודה

אגודה

14:00-16:15

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

TI

16:15-18:00

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

 

יום שבת

 

מסלול 6

מסלול 5

מסלול 4

מסלול 3

מסלול 2

מסלול 1

07:00-09:00

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

09:00-18:00

חופשי

מנויים

מנויים

מנויים

מנויים

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית