דרושים מועמדים לתפקידי מזכירי קלפיות

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות

שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018

 

מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש, עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה , ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.

 

דרישות:

 • יסודיות ודיוק בפרטים
 • ידיעת השפה העברית
 • יכולת ארגון ותפעול
 • עמידה בתנאי לחץ ועומס
 • ניידות
 • יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי
 • רצויה ידיעת השפה הערבית

 

הליך המיון:

 • ראיון קצר בעל פה
 • ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון עובר
 • השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה

 

דגשים נוספים:

 • כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 17 שנה.
 • על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב - 5 שנים האחרונות.
 • על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה.
 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות.
 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה.
 • לא יועסק מועמד שהינו עובד במועצה אזורית משגב.        
 • לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים.
 • מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו מתחייב להעסיק את כל מי שיעבור את הליך המיון. מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות.
 • התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים
 • שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 1970 ₪ (ברוטו) שישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.
 • אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לוויתור / הסרת מועמדות לתפקיד.
 • לפרטים נוספים ניתן לפנות לדינה נקלר מזכירת הבחירות בדוא"ל dina@misgav.org.il או בטלפון 04-9902055
 • פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר משרד הפנים.

 

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 15.8.18 באמצעות אתר המועצה בכתובת:

 

*המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

 

ישי רובין

מנהל הבחירות - מועצה אזורית משגב

 

קישור לטופס להגשת מועמדות:

https://goo.gl/forms/E3i7TQTj3OkClw7z2

 

 

פרסומים נוספים - בחירות 2018

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311|
פקס:04-9902315|
nirits@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית