אגרת רישוי עסקים

(18/11/2018 10:51)
מח' רישוי עסקים גובה אגרות שונות בגין רשיונות עסק והיתרים שונים.
להלן הנושאים עבורם תגבה אגרה (האגרות מתעדכנות מדי שנה, התעריף נקבע עפ"י דיווח של משרד הפנים) המחיר המחייב הוא זה שיחושב במח' רישוי עסקים ביום הפקת החיוב.
מעודכן לתאריך 1/4/18 .
נושא אגרה בש"ח
אגרת בקשה לרשיון עסק או היתר זמני לעסק מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים. 320
אגרת העתק מרשיון עסק ומהיתר זמני מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים. 160
אגרת חידוש רשיון עסק (בחידוש רשיון וברשיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרשיון) מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים. 320
אגרת בקשה לחוות דעת מיקדמית מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים.
320

 

החל מתאריך 1/10/18  , אגרת רישיון עסק תעמוד על סך 324 ש"ח.

 

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית