ועדת השגה

(18/11/2018 10:53)

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, ראש המועצה מינה ועדת השגה רשותית שתפקידה לדון בבקשות ערר שיתקבלו על ידי בעלי עסקים לגבי החלטות רשות הרישוי של המועצה במקרים כגון:

סירוב לקבל בקשה לקיום הליך רישוי

סירוב למתן רישיון עסק

בעל עסק הרואה את עצמו נפגע מהחלטה או תנאים שניתנו על ידי רשות הרישוי יכול להגיש ערר.

הגשת ערר על פי חוק דורשת תשלום אגרה בגובה אגרת רישוי עסקים. את הגשת הערר יש להגיש על גבי טופס השגה לרשות הרישוי.

תשובה להשגה תתקבל בתוך 30 יום ממועד קבלתה.

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית