חוברת מידע בנושא רישוי עסקים

(18/11/2018 11:05)
חוברת הסברה זו באה להעניק לך מידע על חוק רישוי עסקים ולסייע לך בכל הנוגע לחובותיך וזכויותיך לגבי קיום עסקך.
 

בחוברת נכללים הנושאים הבאים :                       

מהו רישיון לניהול עסק ?  
אלו עסקים טעונים רישוי ?    
הגורמים המאשרים רישוי עסק  
תנאים לקבלת רישיון עסק  
סוגי רישיונות עסק  
תהליך הרישוי  
הנפקת רישיון עסק / היתר זמני  
חוברת מידע רישוי עסקים
   לחוברת המידע לחץ כאן
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית