מערכת מקוונת לבדיקת סטטוס הבקשה

(23/12/2018 14:32)

מערכת מקוונת לבדיקת סטטוס בקשה לרישיון עסק 

 

מערכת זו נועדה לשימוש מגישי בקשה לרישוי עסק, ופעילה מרגע פתיחת הבקשה. במערכת ניתן לכל בעל עסק  לבצע מעקב דיגיטלי אחר הבקשה לרישיון עסק, לקבל מידע אודות פרטי הרישוי, סטטוס תחנות הרישוי והסבר מפורט אודות הסטטוס.

 

לצורך כניסה למערכת יש להצטייד במספר תיק הרישוי, ומספר ת.ז או ח.פ. (במידה ומדובר בחברה).

 

הנתונים במערכת זו מתעדכנים כל 24 שעות. בכל מקרה של סתירה - הנתונים המחייבים והקובעים הם אלו המופיעים במערכת רישוי עסקים באגף קיימות.

 

המידע המוצג במערכת זו הינו לידיעה בלבד.

 

לשאלות ניתן לפנות למירי , אחראית רישוי עסקים: 9902317 , miri@misgav.org.il

 

כניסה למערכת

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית