דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מפעיל בריכות דרושים - מועדון כפרי משגב פומבי 02/06/2019

עבור לארכיון דרושים