מסלולי חשיפה של חולים מאומתים באתר משרד הבריאות


מידע עדכני באתר משרד הבריאות


סרטון הדרכה של משרד הבריאות

המלצות לחיטי כנגד נגיף הקורונה