במידה והינך נתקל/ת בקושי בזימון התור, ניתן לפנות גם למוקד משגב 107