במידה והינך נתקל/ת בקושי בזימון התור, ניתן לפנות גם למוקד משגב 107 

 

מחלקת גזברות

הסדרים ותשלומים
טלפון
04-9902026
כתובת
בניין מ.א משגב - אגף כספים - קומה 2
ניתן לפנות בנושאים הבאים: הסדרי תשלומים, בירור חובות / יתרות, עדכון / שינוי אמצעי תשלום
הנחות בארנונה / אחר
טלפון
04-9902081
כתובת
בניין מ.א משגב - אגף כספים - קומה 2
השגות, בקשות ואישורים.
טלפון
04-9902357
כתובת
בניין מ.א משגב - אגף כספים - קומה 2
ניתן לפנות בנושאים הבאים: השגה בארנונה, בקשה להנחת נכס ריק/לא ראוי, שינוי מחזיקים, בקשות ואישורים