במידה והינך נתקל/ת בקושי בזימון התור, ניתן לפנות גם למוקד משגב 107 

קבלת קהל ומענה טלפוני בגזברות:

בימים א',ב', ד', ה' בין השעות 9:00 - 13:00 , א', ד' בין השעות 14:00 - 16:00, יום ג' - אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני 

מחלקת גזברות

הנחות בארנונה / אחר
טלפון
04-9902081
כתובת
בניין מ.א משגב - אגף כספים - קומה 2
הסדרים ותשלומים
טלפון
04-9902026
כתובת
בניין מ.א משגב - אגף כספים - קומה 2
ניתן לפנות בנושאים הבאים: הסדרי תשלומים, בירור חובות / יתרות, עדכון / שינוי אמצעי תשלום
השגות, בקשות ואישורים
טלפון
04-9902357
כתובת
בניין מ.א משגב - אגף כספים - קומה 2
ניתן לפנות בנושאים הבאים: השגה בארנונה, בקשה להנחת נכס ריק/לא ראוי, שינוי מחזיקים, בקשות ואישורים