מועצה אזורית משגב מציעה לתושביה להצטרף בחינם לשירות הודעות sms שישלחו מהמועצה לטלפון הנייד שלהם, במקרי חירום ובנושאים הקשורים לרווחת התושבים וביטחונם

הזן שם פרטי כפי שמופיע בת"ז

הזן את שם המשפחה כפי שמופיע בת"ז

הזן מספרים בלבד ללא סימנים אחרים

 

 

אני מאשר קבלת מסרונים מהמועצה ומתחייב כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה בקשר עם משלוח המסרונים.

ידוע לי כי הסכמתי זו ניתנת לביטול בכל עת באמצעות משלוח הודעה לדואר אלקטרוני ronen@misgav.org.il